กิจกรรมการทำบุญประเพณีต่าง ๆ

ธรรมสถานบ้านโพธิ์ทอง เป็นแหล่งรวมใจรวมศรัทธาของญาติโยมในบริเวณใกล้เคียงและญาติโยมที่อยู่ไกลแต่มีใจศรัทธาแรงกล้า ในช่วงเทศกาลหรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาจะมีญาติโยมมาร่วมกันทำบุญอย่างเนืองแน่น

กิจกรรมที่ญาติโยมให้ความสนใจและตั้งตารอคอยคือ การฟังพระธรรมเทศนา โดยหลวงปู่ท่านต่าง ๆ ที่เดินทางมาโปรดญาติโยมอยู่อย่างสม่ำเสมอ

กิจกรรมทำบุญเทศกาลขึ้นปีใหม่ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี  พระอาจารย์อุทัย  อุทโย จะนิมนต์หลวงปู่ท่านต่าง ๆ และพระนักปฏิบัติจากวัดหรือสำนักปฏิบัติธรรมหลาย ๆ ที่ จำนวนหนึ่งเพื่อเปิดโอกาสให้ญาติโยมได้ทำบุญใส่บาตร

กิจกรรมงานบุญอื่น ๆ แล้วแต่กรณีหรือแล้วแต่จิตศรัทธาที่ญาติโยมจากหมู่บ้าน องค์การ และหน่วยงานต่าง ๆ จะนำมาถวาย

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s