ร่วมสมทบทุนสร้างพระเจดีย์

การสร้างพระมหาเจดีย์นั้น มิสามารถสร้างได้เสร็จภายใน 1 ปี  2 ปี  3 ปี หรือมากกว่า  ด้วยมีเหตุปัจจัยแวดล้อมหลายประการ โดยเฉพาะทุนทรัพย์ที่จะนำมาสมทบหรือรวบรวมเพื่อสร้างพระเจดีย์นั้น จำเป็นต้องอาศัยแรงบุญ แรงศรัทธาของญาติโยมทั้งหลาย  งบประมาณการในการสร้างพระมหาเจดีย์           “พระธาตุโพธิ์ทอง” นี้ประมาณ 57 ล้านบาท

ปัจจุบันมีญาติโยมนำผ้าป่ามาทอดถวายเพื่อสมทบทุนสร้างพระมหาเจดีย์อยู่จำนวนหนึ่ง แต่ก็ยังขาดทุนทรัพย์อีกเป็นจำนวนมาก ในการนี้จึงใคร่ขอเชิญชวนญาติโยมที่มีใจศรัทธาที่จะร่วมทำบุญ และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมกันบริจาคทรัพย์ในการสร้างพระมหาเจดีย์ที่จะเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมต่อไปสืบจนหลายร้อยปี

วิธีการร่วมทำบุญหรือร่วมบริจาคทุนทรัพย์

1. การทอดผ้าป่ามาถวาย ท่านที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาดเอกชน สามารถเชิญชวนเพื่อน ๆ ของท่านร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาและจัดเป็นกองผ้าป่ามาถวาย ณ ธรรมสถานบ้านโพธิ์ทอง  เลขที่ 12 ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยท่านสามารถสอบถามและนัดวันและเวลาที่ท่านจะนำผ้าป่ามาทอดได้ที่ พระอาจารย์อุทัย  อุทโย  หมายเลขโทรศัพท์       08  0774 5968

2. การโอนเงิน หากท่านไม่สะดวกที่จะเดินทางมาทอดผ้าป่า  แต่มีจิตศรัทธาต้องการร่วมทำบุุญบริจาคเงินสร้างพระมหาเจดีย์  ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด  สาขาตลาดเขต  จำนวน 2 บัญชี ดังนี้คือ

  • ชื่อบัญชี: พลอากาศเอกปรีชา  นิยมไทย   เลขที่บัญชี 543-232460-6
  • ชื่อบัญชี: นางเสวย จันทร์พัชรินทร์, นางลี่ฟ้า บัวเนตร                                                     และ นางสาวณัฐนันท์ จิตพนมกาญจน์ เลขที่บัญชี: 543-232974-5

3. การบริจาคด้วยตนเอง ท่านสามารถนำทุนทรัพย์มาร่วมทำบุญโดยเดินทางมาบริจาคด้วยตัวของท่านเอง หรือมาเป็นหมู่คณะ  เพื่อท่านจะมีโอกาสได้มาเยี่ยมชมสถานที่ที่จะสร้างพระเจดีย์และมาร่วมสนทนาธรรมกับพระอาจารย์อุทัย  อุทโย พระป่าสายปฏิบัติ ศิษย์หลวงปู่แบน ธนากโร                    (พระภาวนาวิสุทธิญ ณเถร) วัดดอยธรรมเจดีย์   อำเภอโคกศรีสุพรรณ  จังหวัดสกลนคร

หมายเหตุ: เงินที่ทุกท่านนำมาบริจาคเพื่อทำบุญสร้างพระมหาเจดีย์นั้น ทั้งในนามส่วนตัวและในนาม องค์กร ทางธรรมสถานบ้านโพธิ์ทอง ใคร่ขอเรียนให้ทราบว่า มิสามารถออกใบอนุโมทนาบัตรได้ เพราะธรรมสถานฯ ไม่มีสถานะเป็นวัด กรณีในนามองค์กรสามารถออกหนังสือตอบรับให้ได้ว่าได้รับเงินบริจาคเรียบร้อยแล้ว ซึ่งต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s