การสร้างพระมหาเจดีย์

เล่าความเป็นมา

เริ่มจากมีญาติโยมศรัทธาในพระอาจารย์อุทัย อุทโย       และมีการร่วมทำบุญในช่วงเทศกาลต่างๆ       การรับฟังเทศน์ฟังธรรมจากหลวงปู่สายวัดป่าที่มาเทศน์โปรดญาติโยมหลายต่อหลายครั้ง รวมถึง       มีผู้เข้ามาปฏิบัติธรรมกันมากขึ้นทำให้ธรรมสถานแห่งแคบลงอย่างเห็นได้ชัด     ญาติโยมเห็นพ้อง ต้องกันว่าต้องขยายพื้นที่ให้มากขึ้น ในขณะที่พระอาจารย์อุทัยได้ปรารภว่า ต้องการสร้างพระมหาเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้เพื่อสักการะบูชาและใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมด้วย          ดังนั้นเมื่อคำปรารภ ได้รับการสนับสนุนมากขึ้น และเกิดความลงตัวกันพอดีเมื่อคุณโยมประจวบ พลายมี  และคุณโยมเบญจวรรณ อ่อนวันทา ยินดีที่จะขายที่ดิน 2 แปลง รวม 22 ไร่เศษ ให้แก่ธรรมสถานบ้านโพธิ์ทอง  เพื่อสร้างพระมหาเจดีย์บนที่ดินของทั้ง 2 ท่าน

ทำไมต้องสร้างพระมหาเจดีย์

เหตุที่ต้องสร้างพระมหาเจดีย์ก็เพื่อให้เกิดศรัทธา   เกิดความสามัคคี  เกิดการบำเพ็ญทาน  รักษาศีล เจริญเมตตาภาวนา และยังใช้เป็นที่พักกายพักใจ สำหรับผู้ที่ต้องการหนีร้อนมาพึ่งเย็น มีความสุข   ท่ามกลางความร่มรื่นแห่งแมกไม้

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s